Company

Hajime Kogyo
1-1-1 Fukui Bld.1F, Kita3-jonishi, Kutchan-cho Abuta-gun, Hokkaido, 044-0053
TEL/FAX 0136-55-8528
Representative Tatsumi Tomita